PORUKA SA KONFERENCIJE MOĆ ŽENE: SNAGA I MOĆ JE U SAMIM ŽENAMA

PORUKA SA KONFERENCIJE MOĆ ŽENE: SNAGA I MOĆ JE U SAMIM ŽENAMA

699

Konferencija “Moć žene” koju Udruženje preduzetnica Crne Gore organizuje u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore i Glavnim gradom Podgorica, održana je 18. i 19. maja u hotelu Ramada. Konferenciju je paralelno pratio i sajam ženskog poduzetništva koji je trajao tri dana u Mall of Montenegro. Na sajmu su izlagale i polaznice programa za ekonomsko osnaživanje žena kojeg finansira Evropska unija, a sprovodi kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

Žene trebaju da imaju mogućnosti da rade na jačanju svog integriteta i prepozaju svoje talente i potencijal ostvarene u praktičnoj primjeni, saopštila je Edita Dautović, predsjednica Udruženja preduzetnica Crne Gore.

“Dosta nam je više ad hok aktivnosti potrebna nam je podrška u kontinuitetu. Tražimo sinergiju državnih institucija kada je u pitanju jačanje i podrška ženskom preduzetništvu”, istakla je Dautović.

Ona se zahvalila svima koji su podržali i svima onima koji nisu prepoznali zančaj ove manifestacije.

Snagu, moć koju nosi konferencija Dautović vidi upravo u ženama:

“Najveća moć žena ste vi danas, ovim mi dokazujemo našu moć. Dosta nam je više akcionih planova, strategija, nama su potrebne konkretne podrške. Crna Gora je mnogo uradila u razvoju i jačanju ženskog preduzetništva, ali to je nedovoljno. Može biti još bolji. Gdje je nadležno Ministarstvo ekonomije koje je usvojilo Strategiju ženskog preduzetništva kao Vladin dokument koji prati akcioni plan za podršku razvoja ženskog preduzetništva. Trebamo poraditi na statistikama. Ta famozna brojka od 9.60% iz (prve polovine 2011. MONSTAT-a), čini mi se davno je prevaziđena. Nezvanični podaci su da ima negdje oko 22 procenta malih i srednjih preduzeća u vlasništvu žena Crne Gore. Mi smo kao Udruženje preduzetnica bile pionirke u razvoju i posticaju ženskog preduzetništva kada smo se prvi put okupile 2013. godine, znale smo šta želimo i koje ciljeve ćemo ostvariti ovom konferencijom”, kazala je Dautović.

Dr. Evelina Parvanova Koordinatorka za međunarodne projekte Zanatske Komore Koblenc na samom početku uputila kompliment predsjednici Editi Dautović, koja već godinama organizuje ovaj skup na kome učestvujete. Edita je jedna od najaktivnijih članica, a donedavno i predsjednica Balkanskog udruženja žena u zanatstvu, i što je najvažnije – učinila je puno toga za preduzetnice u Crnoj Gori. Pozdavljam je za istrajnost i energiju, ne samo prilikom organizacije sličnih manifestacija, nego prije svega za njene napore da potpomaže preduzetnice, da se bori za još bolje uslove u njihovim preduzećima, da im pruža mogućnosti za stručnu kvalifikaciju.

U ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava, na konferenciji se obratila  načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović.

Ona je objasnila da je Vlada Crne Gore postavila u fokusu svog djelovanja aktivnosti koje će pomoći ženi u Crnoj Gori da bude ekonomski snažnija, vidljivija u javnom i političkom životu.

“Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa drugim institucijama u kontinuitetu održava i podržava edukacije i aktivnosti iz oblasti ekonomskog snaženja žena. Vrlo je važno pružiti podršku za stvaranje povoljnih uslova u tom pravcu, uključujući aktivno učešće. Vlada Crne Gore postavila je u fokusu svog djelovanja aktivnosti koje će pomoći ženi u Crnoj Gori da bude ekonomski snažnija, vidljivija u javnom i političkom životu. Jačanje ekonomskog položaja žena nalazi se među prioritetnim zadacima politike rodne ravnopravnosti i ima poseban značaj u razvoju našeg društva. Ekonomski razvoj društva stvara preduslove za aktiviranje ženskih resursa, naročito u oblasti malih i srednjih preduzeća koje u tranzicionim ekonomijama, poput crnogorske, generiraju ekonomski razvoj”.

Načelnica Pejović je izrazila nadu da će zaključci sa Konferencije ne samo pomoći u obezbjeđivanju što boljeg položaja žene u crnogorskom društvu, već i povećati učešće žena u domaćoj ekonomiji.

“Žena je najveći resurs u regionu iz koga dolazim, ali ona i danas nije oslobođena tradicionalnih obaveza i obicno ih nosi sama, a među obrazovanima više od 50% su žene, više je doktora nauka među ženama, ali žena nema dovoljno na mjestima gdje se donose Odluke. Zato je potrebno da žene rade na jačanju integriteta, da prepoznaju svoje vještine, talente i potencijal. Jer, moć je samo “mogućnost” da osoba može ili ne mora da iskoristi istu. Ova konferencija je bila značajna i korisna razmjena znanja, iskustava i primjera dobre prakse sa jasnim ciljem da osnažimo i podržimo sve one koje nisu imale dovoljnu podršku u porodici da izgrade samopouzdanje, jer moć prati odgovornost a to je osobina svojstvena prvenstveno ženama. I na kraju podsjetila bih na rečenicu nekadašnje britanske premijerke Margaret Taer: “U politici ako želiš da nešto bude rečeno, pitaj muškarca…ako želiš da bude urađeno pitaj ženu” riječi su Vesne Salović, političarke – potpredsednica Foruma žena SPS i potpredsednice Gradskog odbora SPS u Beogradu, pomoćnica predsjednika opštine Barajevo i koordinatorka u ministarstvu bez portfelja zaduženom za demografiju i populacionu politiku Vlade RS.

Sanija Murati, iz Prištine je u divnom okruženju poslovnih i jakih zena Crne Gore i Balkana, predstavila novi regionalni projekt “Balkan Women Assotiation”.

Ističe Sanija:”Prvo regionalno predstavljanje Balkan Women Assotiation sa motom I love Balkan u divnom okruženju preduzimljivih  poslovnih i jakih žena Crne Gore i Balkana na Međunarodnoj Konferenciji “Mož zene” u Podgorici.” Drage koleginice, hvala na prijateljskom dočeku, razmjeni iskustava i spremnosti da ujedinjene gradimo mostove i mijenjamo trenutnu poziciju žena Balkana. Pitanja postavljena sa penela, direktorice BWA Sanije Murati su bila sledjeća:”Danas vas molim da sve promislimo o činjenici da mi ljudi imamo ograničen rok trajanja na ovom svijetu. Moje pitanje je da li sutra želimo vidjeti naše ćerke u našim “cipelama” i uskim okvirima u kojima su trenutno nalazimo sve mi!? Ja danas imam puno pitanja koje postavljam i sebi i vama! Šta je to što mi u ovom trenutku ostavljamo svoj našoj djeci u Amanet?! Strahove! Ekonomsku nesigurnost! Loše mežukomsijske odnose mozda i mrznju…Drage moje žene, mi sigurno i znamo i trebamo i možemo bolje!! Pozivam vas na prijateljstvo, saradnju i ljubav, onako iskreno, humano i ljucki kako to samo jedna žena zna! Dobro dosle u I love Balka!!

Veoma je značajno svako okupljanje preduzetnica, naročito regionalni skupovi, kongresi i konferencije, koji uvijek iznova otvaraju neka aktuelna pitanja, ali nude i veoma konkretna riješenja za konkretne probleme. Mišljnja sam da bi zakonodavna vlast trebala prisustvovati ovakvim događajima i čuti poruke koje šalje realni sektor. U zadnjih nekoliko mjeseci sam bila na svim velikim i značajnijim događajima u regionu, koji se tiču preduzetništva žena i jasno je da osim zajedničkog naslijeđa i jezika koji svi razumijemo, dijelimo i zajedničke probleme i mora ćemo ih zajedno  riješiti. Proces tranzicije u zemljama (naročito) zapadnog Balkana još traje i sugurno će značajnija angažovanost žene u društvenom životu, doprinijeti da se ti procesi ubrzaju i nađu izlazi iz slijepih ulica, izjavila je Adisa Tufo, preduzetnica iz Bosne i Hercegovine, koja se odazvala pozivu organizatora i uzela aktivno učešće u radu  Konferencije.  

Vladimir Rajčić, šef Biroa za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici.

On je izrazio nadu da će zaključci sa Konferencije ne samo pomoći u obezbjeđivanju što boljeg položaja žene u crnogorskom društvu, već i povećati učešće žena u domaćoj ekonomiji Crne Gore a i regiona.

Biro za ekonomsku saradnju i podrsku biznis zajednici Glavnog grada poslije tri godine rada sa ponosom ističe da u svom radu prezentuje svjesnost gradske uprave o neophodnosti ekonomskog osnaživanja žena. Plod te svijesti je upravo informalizacija saradnje sa ženskim poslovnim udruženjima i asocijacijama u Crnoj Gori. Ona je rezultirala nizom značajnih aktivnosti koje bi trebalo da budu putokaz i našoj ali i drugim lokalnim samoupravama u Crnoj Gori i regionu kojim putem treba ići u pravcu unapređenja ambijenta za razvoj ženskog preduzetnistva.

Čestitajući svjetski dan ženskog preduzetnišva i govoreći o regionalnim izazovima direktor Zanatske komore Crne Gore, Boris Marđonović izjavio je da se u srednjestaleškoj privredi mora uvrežiti novi pojam: “preduzetnica saradnica”. To su supruge vlasnika desetina hiljada zanatskih preduzeća, koje mogu biti suvlasnica ili zaposlene saradnice ali kojima po odgovornosti pripada drugo najznačajnije mjesto u firmi. One nisu predmet bavljenja niti strategija, niti programa podrške i obuke a vode brigu o organizaciji biroa, knjigovodstvu, bankovnim računima, ljudskim resursima, njezi odnosa sa klijentima, organizaciji rada, obračunu plata, osiguranjima, poreskim obavezama, marketingu, prodaji, razvoju personala, zdravstvenom menadžmentu, zakonima i propisima, računarima, tenderima, produktivnosti, kalkulacijama, zaštitom na radu, pregovorima itd. Njih obično primijetimo kada dođemo u neku firmu i pitamo se “ko je ovdje šef?” ali nikome još ne pada na pamet u regionu, da im se obrati ponudom obuka, umrežavanja ili osnaživanja. On je takođe izjavio da akademsko obrazovanje i zanatsko stručno obrazovanje imaju istu vrijednost. Čak štaviše, zanatstvo je najozbiljnija konkurencija Akademiji. Postoje dva načina da se napravi karijera. U zanatstvu postoji 130 regulisanih profesija a riječ je o porodičnim preduzećima u kojima vlada drugačiji odnos nego u velikim firmama.

Ovaj dan je naime obilježen na način kako se   od 2001.godine slavi svugje u svijetu i to treći petak mjeseca maja, nagrade su dodjeljene u sledjećim kategorija; Naj preduzetnica u 2018.godini je Sanja Lekić, vlasnica  „Alfa Ton Lekić“, Aleksandra Maksimovska, vlasnici i direktorki  ”Maksimovski&Co” DOO iz Podgorice “za doprinos razvoju ženskog preduzetništva u oblasti pokretanja sopstvenog biznisa; Nagradu  “za doprinos institucionalne podrške u razvoju ženskog preduzetništva Crne Gore” nagrada je uručena Branki Božović Grubor, savjetnici za ljudska prava i rodnu ravnopravnost u Herceg Novom,  u kategoriji “za doprinos afirmaciji i poboljšanju socijalno-ekonomskog statusa nevladinog sektora kroz socijalne inovacije i socijalno preduzetništvo” nagrađena je Aida Petrović, direktorka “Crnogorskog ženkog Lobija”   “za podsticaj ženskog preduzetništva na sjeveru Crne Gore” nagradu je  dobila Jelena Krivčević, direktorica Regionalne razvojne agencije za Bjelasicu, Komove i Prokletije, nagradu “za doprinos ženama kroz edukaciju i nesebičnu podršku za razvoj ženskog preduzetništva”  uručena je Mirjani  Paunović, vlasnici   Multidisciplinarnog obrazovnog centra  “PaMark” iz Podgorice i dvije nagrade  “za doprinos razvoju regionalne saradnje i promocije ženskog  preduzetništva” Slađani Petrović, direktorici AIRLI-NIVO+ iz Beograda i Iskri Daskalovoj, predsjednici Asocijacije žena srednjeg staleža iz Bugarske, jer za ove dvije nagrađene dame može se reći da su napravile iskorak u podršci i saradnji preduzetnicama Crne Gore kroz niz regionalnih aktivnosti, događaja i seminara. – saopšteno je iz UDuzenja preduzetnica Crne Gore

Na kraju prvog dana rada Konferencije, prisutnima se obratila Adisa Tufo, preduzetnica iz BiH. Svojim inspirativnim i motivirajućim obraćanjem probudila je emocije, ali i svakoj ženi ponaosob poslala jaku poruku, da ako granice ne postoje u njenoj glavi, da sigurno ne postoje ni negdje drugo i da je obaveza svakog pojedinca, pa tek onda cijelog društva, da razmisli kakvo međusobne odnose i opći ambijent, ostavljaju u naslijeđe generacijama koje dolaze.

U drugom danu Konferencije potrebno je istaknuti predavanje na temu “Novi kod liderstva” koje je održala Ivana Malović, poslovna trenerica iz CG. Takođe i Panel diskusija: Dobri primjeri ženskog preduzetništva u Crnoj Gori.

Nema komentara

Ostavite komentar